Prowadzenie spraw formalnych związanych z budową

« w energetyce, gazowni, wodociągach oraz innych urzędach »